pecb-logo_600x188

Certified ISO 31000 Risk Manager and IEC/ISO 31010 Risk Assessment Methodologies (3 dana)

 Ovladavanje procjenom rizika i optimalno upravljanje rizicima prema ISO 31000 i IEC/ISO 31010

Kratak pregled

U ovom intenzivnom trodnevnom tečaju, polaznici će razviti kompetencije za svladavanje modela za provedbu procesa upravljanja rizicima u svojim organizacijama pomoću normi ISO 31000:2009 i ISO/IEC 31010:2009 kao referentnim okvirom. Na temelju praktičnih vježbi, polaznici stječu potrebna znanja i vještine za obavljanje optimalne procjene rizika i upravljanje rizicima u vremenu u kojem su upoznati s njihovim životnim ciklusom. Tijekom ove obuke, predstaviti će se opća norma za upravljanje rizicima ISO 31000, preporučeni model procesa, te način kako tvrtke mogu koristiti normu i smjernicu za alate primjenjivih za procjenu rizika ISO/IEC 31010.

Kome je namijenjen tečaj?

 • Menadžerima rizika
 • Vlasnicima poslovnih procesa
 • Menadžerima poslovnih financija
 • Menadžerima poslovnih rizika
 • Menadžerima za sukladnost s propisima
 • Menadžerima projekata
 • Odgovornim osobama za informacijsku sigurnost i sukladnost unutar organizacije

Ciljevi učenja

 • Razumijevanje koncepata, pristupa, metoda i tehnika koje omogućuju učinkovito upravljanje rizicima prema ISO 31000.
 • Razumijevanje odnosa između upravljanja rizicima i sukladnosti sa zahtjevima različitih dionika organizacije
 • Stjecanje kompetencija za provedbu, održavanje i upravljanje programa upravljanja rizicima prema ISO 31000
 • Stjecanje kompetencija za učinkovito savjetovanje organizacije o najboljim praksama u upravljanju rizicima

pecb-certifikat-iso31000-640px

1

Plan tečaja

Dan 1: Uvod, okvir za upravljanje rizicima prema ISO 31000

 • Koncepti i definicije vezane uz upravljanje rizicima
 • Norme za upravljanja rizicima, okviri i metodologije
 • Provedba okvira za upravljanje rizicima
 • Razumijevanje organizacije i njegov kontekst

Dan 2: utvrđivanje i procjena rizika, procjena rizika, tretman, prihvaćanje, komunikacija i nadzor u skladu sa ISO 31000

 • Identifikacija rizika
 • Analiza i evaulacija rizika
 • Tretman rizika
 • Prihvaćanje rizika i upravljanje preostalim rizicima
 • Komunikacija rizika i savjetovanje
 • Praćenje i nadzor

Dan 3: Ispit i metodologije za procjenu rizika prema IEC/ISO 31010

 • Ispit: Certificirani ISO 31000 Menadžer rizika (2 sata)
 • Brainstorming (bombardiranje idejama)
 • Delphi tehnika
 • HAZOP – Hazard i operativnost analiza
 • SWIFT – Tehnika strukturiranog “što ako”
 • HACCP – Analiza hazarda kritičnih kontrolnih točaka
 • Analiza scenarija
 • FMEA & FMECA analiza
 • FTA analiza
 • Dijagram uzroka i posljedica

Preduvjeti

Nema preduvjeta

Obrazovni pristup

Ovaj trening se temelji na teoriji i praksi:

 • Na predavanjima se daju konkretni primjerima temeljenim na stvarnim slučajevima
 • Praktične vježbe
 • Pregled vježbi za pomoć u pripremi ispita
 • Praktični Test sličan certifikacijskom ispitu
 • Zbog koristi od praktičnih vježbi, broj sudionika u obuci je ograničen.

Ispit

“Certified ISO 31000 Risk Manager” ispit u potpunosti ispunjava zahtjeve PECB ispitivanja i programa certificiranja (ECP). Ispit pokriva sljedeće domene osposobljenosti:

 • Domena 1: temeljna načela i koncepti u upravljanju rizicima
 • Domena 2: program za upravljanje rizicima
 • Domena 3: Procjena rizika
 • Domena 4: Tretman rizika
 • Domena 5: Komunikacija rizika, praćenje i poboljšavanje

Ispit “Certified ISO 31000 Risk Manager” je dostupan je na različitim jezicima (potpuni popis jezika može se naći u prijavi ispita).

Trajanje: 2 sata

Za više informacija o ispitu, potražite u odjeljku PECB na ISO 31000 Risk Manager Exams.

Certifikacija

Nakon uspješno završenog “ISO 31000 Risk Manager” ispita, sudionici se mogu se prijaviti dodjelu certifikata ISO 31000 Privremenog menadžera rizika ili za Certificiranog ISO 31000 Menadžera rizika, ovisno o njihovoj razini iskustva.

Potvrda se izdaje sudionicima koji su uspješno položili ispit i ispunjavaju sve druge zahtjeve koji se odnose na odabrani certifikat. Više informacija o ISO 31000 certifikatu i PECB procesu certifikacije, potražite u odjeljku PECB na ISO 31000 Risk Manager Certification.

Trajanje i cijena seminara

Trajanje seminara:   3 dana
Cijena:   3.750,00 kn + PDV
U cijenu su uključeni: seminar, ispit, certifikat, štampani nastavni materijal (cca 300 stranica), osvježenje u pauzama.

Opće informacije

Naknada za ispit i certificiranje uključene su u cijenu treninga.
Radni materijal za polaznika sadrži više od 400 stranica informacija i praktičnih primjera i daje se polaznicima.
Sudionicima se izdaje potvrda za 21 CPD (Continuing Professional Development).
U slučaju neuspjeha na jednom ispitu, polaznici mogu ponovno polagati besplatno ispit pod određenim uvjetima.
ISO 31000 i IEC/ISO 31010 su smjernice za upravljanje rizicima i nisu certifikacijske norme za organizaciju.