pecb-logo_600x188


Načini i uvjeti za stjecanje certifikata Certified ISO 31000 Risk Manager


“Certified ISO 31000 Risk Manager” je profesionalni certifikat za profesionalce koji trebaju dokazati kompetentnost za provedbu, održavanje i upravljanje rizicima prema ISO 31000.

Glavne kompetencije, znanja i vještine potrebne na tržištu su sposobnost da podržavaju organizacije u provedbi i upravljanja okvira za upravljanje rizikom, kako je navedeno u ISO 31000.

Profesionalci kojima treba ovakav certifikat:

 • Menadžeri za rizike
 • Osobe odgovorne za upravljanje rizicima i sukladnostima unutar organizacije
 • Član tima za upravljanje rizicima
 • IT konzultanti

Certifikat

Ispit

Profesionalno iskustvo

Iskustvo procjene rizika

Ostali zahtjevi

Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager

Ispit za Certificiranog ISO 31000 Menadžera rizika

Ne treba

Ne treba

Potpisani PECB etički kodeks

Certified ISO 31000 Risk Manager

Ispit za Certificiranog ISO 31000 Menadžera rizika

Dvije godine od čega jedna godina iskustva na poslovima povezanim sa upravljanjem rizicima

Aktivnosti upravljanja rizicima ukupno 200 sati

Potpisani PECB etički kodeks

Za potrebe certificiranja, sljedeće aktivnosti upravljanja rizicima predstavljaju valjana iskustva:

Unutarnja implementacija i/ili upravljanje programom upravljanja rizicima

Vanjska/konzalting implementacija i/ili upravljanje programom upravljanja rizicima

Djelomična implementacija i/ili upravljanje programom upravljanja rizicima kao što su identifikacija rizika, analiza rizika, procjena rizika, tretman rizika, prihvaćanje rizika, upravljanje preostalim rizicima, komunikacije, praćenje i revizije rizika.

Da bi se smatrale važećim, aktivnosti procjene rizika trebaju slijediti najbolju praksu implementacije i uključuju veći dio sljedećih aktivnosti:

 • Razumijevanje organizacije i njen kontekst
 • Definiranje pristupa upravljanja rizicima
 • Odabir metodologija analize rizika
 • Definiranje kriterija procjene rizika
 • Identifikacija imovine, prijetnji, postojeće kontrole, ranjivosti i posljedice (utjecaji)
 • Procjena posljedica i vjerojatnosti incidenta
 • Određivanje razine rizika
 • Ocjenjivanje scenarija rizika
 • Procjena mogućnosti tretmana rizik
 • Odabir i provedba sigurnosnih kontrola
 • Provedba nadzora i ocjene upravljanje rizicima

Profesionalne reference

Profesionalne reference moraju biti od osoba koje su profesionalno radile s vama i mogu potvrditi vašu stručnost upravljanja rizicima, prijašnji i sadašnji rad, kao i vaše radne sposobnosti. Ne mogu se koristiti kao referenca osobe koje nadzirete ili su familija. Potrebne su najmanje tri stručne reference (kandidati mogu upisati do najviše pet referenci).

Radno iskustvo

Potrebne su potpune informacije: uključujući radno mjesto, datumi početka rada, datume završetka rada, odgovornosti i još mnogo toga. Sažeti opis svakog zadatka, koji pruža dovoljno detalja kako bi se vidjela priroda odgovornosti koje ste imali. Ove informacije mogu biti opisane u životopisu.

Iskustvo procjena rizika

Provjeravat će se zapisi procjene rizika kandidata kako bi se osiguralo da podnositelj zahtjeva ima minimalan potreban broj sati procjene rizika. Sljedeće aktivnosti procjene rizika predstavljaju valjano iskustvo: razumijevanje organizacije i njen kontekst, definiranje pristupa upravljanja rizicima, odabir metodologije analize rizika, utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje rizika, identificiranje rizika (imovina, prijetnji, postojeće kontrole, ranjivosti i posljedice), ocjene posljedica i vjerojatnosti incidenta, određivanje razine rizika, procjenu scenarija rizika, procjenu mogućnosti tretmana rizika, odabir i provedba sigurnosnih kontrola i obavljanje pregleda upravljanja rizicima. Ove informacije mogu biti opisane u okviru životopisa.

Uskraćivanje i opoziv certifikata

Certifikat će biti odbijen ili ukinuti iz jednog od sljedećih razloga:

 • Falsificiranje prijave
 • Kršenje procedura testiranja
 • Netočno iznošenje
 • Neuspješan rezultat na ispitu

Na uskraćivanje ili otkazivanje certifikata može se uložiti žalba Certification Board u pisanom obliku.

Naknada godišnjeg obnavljanja certifikata

Za zadržavanje aktivnog svog certifikata, postoji godišnja naknada za svaku kalendarsku godinu. Prijavljeni koji plaćaju godišnju naknadu bit će objavljeni na internetu u PECB Directory of Certified Professional.

Održavanje certifikata (recertificiranja)

PECB certifikati vrijede tri godine. Za održavanje vašeg certifikata, morate nakupiti potrebnih 90 kredita kontinuiranog profesionalnog razvoja (CPD) do kraja tog razdoblja od tri godine i platiti naknadu recertifikacije. CPD sati trebaju biti uneseni u vaš online PECB profil. PECB certificiranim profesionalcima koji ne dostave tražene CPD sate bit će poništeni PECB certifikati i više neće biti dopušteno da se predstavljaju kao certificirani PECB profesionalci.