pecb-logo_600x188

Etički kodeks

 

Etički kodeks i pridržavanje njegovih smjernica je za profesionalace PECB dobrovoljno. Međutim, ako član ne prati ovaj kodeks svojim ponašanjem, može prestati članstvo u PECB i mogu se opozvati certifikati. Ne samo da je važno da se PECB certificirani profesionalci pridržavaju načela izražena u ovom kodeksu, već svaki član treba poticati i podržavati poštivanje od strane drugih članova.

PECB profesionalci će:

  1. se ponašati profesionalno, iskreno, precizno, pošteno, odgovorno i neovisno.
  2. Kodeks je u svakom trenutku isključivo u interesu zaposlenika, klijenata, javnosti i struke koji djeluju u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim tehnikama pri obavljanju profesionalne usluge.
  3. Održavati svoju kompetentnost u svojim područjima i nastojati stalno poboljšavati svoje profesionalne sposobnosti.
  4. Nudit se samo profesionalne usluge za koje su oni osposobljeni za obavljanje, te primjereno obavijestiti klijente i korisnike o prirodi predloženih usluga, uključujući sve relevantne probleme ili rizike.
  5. Obavijestiti svakog poslodavca ili klijenta o svim poslovnim interesima ili pripadnosti koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili umanjiti njihovo poštenje.
  6. Postupati s povjerljivim i privatnim informacijama upoznatim tijekom profesionalnih i poslovnih aktivnosti, bilo sadašnjeg ili bivšeg poslodavca ili klijenta u skladu s njihovim odgovarajućim pristankom.
  7. Postupati u skladu s ovim kodeksom i propisima u državama gdje se provode profesionalne djelatnosti.
  8. Poštivati intelektualno vlasništvo i doprinose drugih.
  9. Neće svjesno komunicirati lažnim ili izokrenutim informacijama koje mogu ugroziti integritet procesa ocjenjivanja kandidata za profesionalnu oznaku.
  10. Neće postupi na bilo koji način koji bi mogao ugroziti ugled PECB ili njezinih programa certificiranja za osobe i da će u potpunosti surađivati vezano za upite povrede ovog Etičkog kodeksa.