pecb-logo_600x188

Održavanje certifikata i proces re-certifikacije

 

U PECB nazivi vrijede tri godine. Za održavanje certifikata, podnositelj zahtjeva mora dokazati da svake godine obavlja poslove koji se odnose na certifikat.

Sljedeći certifikati ne zahtijevaju održavanje (ako kandidat ne zahtijeva dobivanje drugog certifikata): Osnovni (Foundation), Privremeni auditor (Provisional Auditor) i Privremeni implementator (Provisional Implementer).

PECB stručnjaci trebaju sudjelovati u odgovarajućem trajnom profesionalnom razvoju aktivnosti za održavanje potrebnih znanja za obavljanje svojih zadaća iz nadležnosti. Ovisno o primijenjenoj certifikaciji, ove aktivnosti uključuju obrazovanje, radno iskustvo, obuku auditora, auditorsko iskustvo, implementacijsko i/ili konzultantsko iskustvo.

To se može postići načinima kao što je dodatno radno iskustvo, obuke, privatni studiji, treniranje, sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima.

Proces obnove certifikacije

Recertifikacija: Da bi se recertificirao, PECB profesionalac morati dokazati svake tri godine, da je u protekle tri godine ispunio godišnje zahtjeve. Za održavanje svog certifikata ili recertifikaciju, PECB profesionalci ne moraju imati svake godine ispunjene godišnje zahtjeve. Moguće je zadržati certifikat, a da se stručni poslovi vezani za certifikat obavljaju unutar jedne ili dvije godine. No, moraju izvršiti profesionalne aktivnosti zahtijevane u trajanju od tri godine.

Na primjer, profesionalac je izvršio 20 sati rada vezano za certifikacijske poslove u jednoj godini, 3 sata rada vezano za certifikacijske poslove u dvije godine i 35 sati rada vezano za certifikacijske poslove u trećoj godini. Iako druge godine profesionalac nije izvršio dovoljno aktivnosti vezano za certifikacijske poslove, ukupna satnica u tri godine je jednaka minimalnom trogodišnjem zahtjevu. Dakle, profesionalac bi bio recertificiran.

Za profesionalce poput sveučilišnih profesora i profesionalnih trenera uvjet za iskustvo može biti ispunjen s njihovim radnim iskustvom na tu temu.

PECB certificiranim profesionalcima koji ne dostave dokaze o ispunjenim zahtjevima za održavanje certifikacije bit će poništeni PECB certifikati i više im neće biti dopušteno da se predstavljaju kao certificirani PECB profesionalci.

Nadogradnja certifikata

Profesionalci mogu podnijeti zahtjev za viši certifikat odmah nakon što dokumentiraju da su ispunili uvjete. Nadogradnja je besplatna za članove PECB-a sa statusom koji je u skladu s pravilima PECB-a.

Kako bi se podnijeti zahtjev za nadogradnju certifikata mora se ispuniti sljedeći obrazac ‘PECB-748 Credential upgrade request form’ i poslati u PECB putem e-maila na [email protected]ili ga faksirati na 1-888-603-9595.

Na primjer, profesionalac koji posjeduje certifikat auditora za ISO 9001, u roku od godinu dana napravi dodatnih 100 sati (200 sati je minimum za Certificiranog auditora), a već ima 5 godina iskustva od toga dvije godine vezanih za upravljanje kvalitetom (u ovom slučaju), on ili ona može podnijeti zahtjev za Lead Implementera.

Umanjenje certifikata

Certifikat Lead Implementera, Implementera, Lead Auditora, Auditora i Mastera će biti umanjeni na privremeni ako slijedeći uvjeti nisu ispunjeni:

  • Nisu poslani dokazi kontinuiranog profesionalnog razvoja,
  • Nije uplaćena naknada za godišnje održavanje (AMF) (nakon 2015/12/31, pročitati u nastavku),
  • Kršenje PECB je etičkog kodeksa

Plaćanje PECB Godišnje Naknada za održavanje (AMF) i izvješćivanje CPD kredita

15. svibnja 2013 PECB objavio da je odustao od godišnje naknade za održavanje (Annual Maintenance Fees – AMFs) za održavanje certifikacije svim svojim certificiranim članova do 31.12.2015.

Članovi koji su podnijeli AMF za 2013. će biti kontaktirani vezano za povrat naknade.

Počevši od 1. siječnja 2016 svim PECB certificiranim članovima će biti naplaćeno za AMF u skladu s datumom valjanosti njihovog certifikata. Troškovi AMF će biti 100 dolara po certifikatu.

Osim AMFs koji su oslobođeni do gore navedenog datuma, PECB certifikati dalje će i zahtijevati godišnje izvještavanje u jedinicama Kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (Continual Professional Development – CPDs).

Kada podnijeti CPD zapise: Svake godine, počevši od početnog datuma izdavanja certifikata, PECB certificirani profesionalci će morati dati PECB-u s brojem sati audita i/ili zadataka vezanih za implementaciju, zajedno sa kontakt podacima osoba koje mogu potvrditi te poslove, kao i plaćanje njihove godišnje naknade za održavanje certifikata (AMF).

Na primjer, ako je datum izdavanja certifikata 15.06.2013., onda je rok da se pošaljete vaš godišnji CPD: 14.06.2014.

Iskazivanje CPD može se obaviti podnošenjem podataka u godišnjem obliku CPD.

Zahtjevi za obnovu

Godišnji i trogodišnji rok certifikacije

CERTIFIKAT

Godišnji zahtjevi

Ukupno kroz tri godine

Iskustvo

Edukacija

IskustvoEdukacija
Foundation, Provisional Implementer and Provisional Auditor0Ne treba0Ne trebaNe trebaNe treba
Implementer10sati radnog iskustva, implementacije i konzultantski srodnog iskustva10sati treninga, privatnog studija, provedbe treninga, prisutnost seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima30 sati30 sati
Manager10sati radnog iskustva, implementacije i konzultantski srodnog iskustva10sati treninga, privatnog studija, provedbe treninga, prisutnost seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima30 sati30 sati
Auditor10sati radnog iskustva, audita ili iskustva ocjene zadataka10sati treninga, privatnog studija, provedbe treninga, prisutnost seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima30sati30sati
Lead Implementer15sati radnog iskustva, implementacije ili konzultantski srodnog iskustva15sati treninga, privatnog studija, provedbe treninga, prisutnost seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima45 sati45 sati
Lead Auditor15sati audita ili iskustva ocjene zadataka15

sati treninga, privatnog studija, provedbe treninga, prisutnost seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima

45 sati45 sati
Master30

Sati implementacije, upravljanja ili srodnih zadataka auditu

30

sati treninga, privatnog studija, provedbe treninga, prisutnost seminarima i konferencijama ili drugim relevantnim aktivnostima

90 sati90 sati