Mjerenje sistema upravljanja

 

Uspostavljanje sistema upravljeffectivity-efficiencyanja temeljenim na ISO standardima imaju jedan od temeljnih zahtjeva i mjerenje. Ta mjerenja su preduvjet da bi se uopće mogao donositi bilo kakav sug o ispunjavanju ciljeva postavljenih pred sistem upravljanja, te na temelju postignutih rezultata mjerenja planirala i provodila poboljšanja. Za potrebe sistema upravljanja provode se dvije vrste mjerenja: mjerenje učinkovitosti (Effectivity ), koje daje ocjenu da li se primjenjuje pravi postupak za ostvarivanje nekog cilja, te mjerenje djelotvornosti (Efficiency), kao mjera da li se taj postupak provodi na pravi način. U okviru ISO standarda se za te potrebe koristi ISO 10012 koji je univerzalan za sve sisteme upravljanja, te ISO/IEC 27004 koji je namijenjen za spomenute vrste mjerenja u području informacijske sigurnosti. Treba napomenuti da ISO/IEC 27004 je po sadržaju apsolutno primjenjiv za sve sisteme upravljanja. Dovoljno je samo iščitavati odgovarajuće područje primjene, Tako npr. umjesto pojma “informacijska sigurnost” ako se čita “upravljanje kvalitetom” dobiva se potpuno prilagođen standard koji se može koristiti u području QMS-a.

Cilj seminara: Glavni cilj seminara je ukazati na glavne značajke mjerenja učinkovitosti i djelotvornosti sistema upravljanja. Posebna pažnja se posvećuje i potrebama mjerenja rezultata poboljšanja provedenim u okviru korektivnih i drugih aktivnosti. Polaznici će školovanje napustiti sa: razumijevanjem značaja mjerenja učinkovitosti i djelotvornosti sistema upravljanja, razumijevanjem postupka odabira vrsta mjerenja za tipične zahtjeve sistema upravljanja, pozicioniranje zahtjeva mjerenja učinkovitosti i djelotvornosti sistema upravljanja u odnosu na druge zahtjeve definirane odgovarajućim standardima.

Kome je seminar namijenjen: Svima koji žele ili imaju plan baviti se poslovima menadžmenta za upravljanje bilo kakvim sistema upravljanja, posebno temeljenim na ISO standardima u organizaciji, kao i onima koji su zainteresirani da ovladaju osnovama problematike mjerenja učinkovitosti i djelotvornosti.

Sadržaj: Glavne teme koje se obrađuju na seminaru su: pojam i definicije mjerenja, ciljevima mjerenja sistema upravljanja, definiranje programa mjerenja, model mjerenja sistema upravljanja, bazne i izvedene mjerene metode, definiranje mjernih kriterija sistema upravljanja, selekcija mjerenja, identifikacija indikatora, definiranje kriterija, pisanje radnih uputa za mjerenje, skupljanje podataka, analiza i izvještavanje o rezultatima mjerenja, poboljšanje sistema mjerenja sistema upravljanja.

Metodologija rada: Tokom seminara primjenjivat će se najsuvremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.

Trajanje: 1 dan (8 nastavnih sati).