Operativni rizici

 

operational-risk

Operativni rizici su praktički sinonim za sve probleme oko neizvjesnosti funkcioniranja poslovnih procesa. Uzrok leži u nizu faktora, među kojima se najviše ističu loše dizajniranje procesa, njihova implementacija, ili provođenje, te neizvjesnost okruženja unutar kojega se odvija proces. Pojava rizika, odnosno incidenti koji su uvjetovani realizacijom operativnih rizika direktno utječu na učinkovitost i djelotvornost poslovnih procesa što se očituje u nizu posljedica za organizaciju. Zato je od izuzetne važnosti upravljati s operativnim rizicima u organizaciju, jer se time podiže vjerojatnost za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Upravljanje operativnim rizicima ima za cilj isključivo brinuti o sigurnosti ostvarivanja ciljeva svakog poslovnog procesa. Alati i tehnike koje se primjenjuju za upravljanje operativnim rizicima se odabiru tako da se s njima postigne najveći učinak na smanjenje rizika u zadanim uvjetima. Okvir za upravljanje operativnim rizicima, kada se govori u kontekstu sistema upravljanja temeljenim na ISO standardima je ISO 31000.

Cilj seminara: Glavni cilj seminara je ukazati na glavne značajke i potrebe formalnog upravljanja operativnim rizicima, te efektima i doprinosu poslovanju organizacije. Pored toga cilj je ukazati na metodologiju upravljanja operativnim rizicima. Posebna se pažnja posvećuje cilju ukazivanja da se operativni rizici odnose na sve segmente i poslovne procese organizacije, bez obzira što se u pojedinim područjima provode neke druge procjene rizika (kao npr. za sigurnost i zdravlje ljudi, za informacijsku sigurnost, sigurnost okoliša, itd.)

Kome je seminar namijenjen: Svim menadžerima i voditeljima odjela u organizaciji, vlasnicima poslovnih procesa, ključnim učesnicima u poslovnim procesima, svim zainteresiranim stranama koji imaju neki interes oko pouzdanog funkcioniranja poslovnih procesa, te onima koje posebno zanima upravljanje rizicima poslovnih procesa.

Sadržaj: Glavne teme koje se obrađuju na seminaru su: pojam i definicije operativnih rizika, fizikalni principi pojave operativnih rizika, principi upravljanja operativnim rizicima u kontekstu ISO 31000, okvir upravljanja i proces upravljanja operativnim rizicima, metodologije za procjenu operativnih rizika kao i uobičajene tehnike i alati, te veza sa ostalim ISO standardima sistema upravljanja, posebno sa ISO 9001.

Metodologija rada: Tokom seminara primjenjivat će se najsuvremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.

Trajanje: 1 dan (8 nastavnih sati).