Upravljanje incidentima

 

incident-managementNeizvjesnosti u kojima svaka organizacija funkcionira uzrok su stalnih pojava incidenata, odnosno sigurnosnih događaja koji stvaraju manje ili veće gubitke u organizaciji. Ponekad su ti gubici toliko velike da potpuno ugrožavaju egzistenciju i poslovanje organizacije. Zato je obveza i potreba svake organizacije da planira i priprema aktivnosti i resurse potrebne za uklanjanje štetnih posljedica zbog incidenata kada dođe do njih. Pri tome je od izuzetne važnosti stalno praćenje i otkrivanje novih prijetnji i ranjivosti koje mogu izazvati gubitke u organizaciji, a upravljanje incidentima je u tom slučaju, pored procjene rizika, nezaobilazni izvor znanja i iskustva.  Upravljanje rizicima ne spada u područje upravljanja rizicima, ali je njegov prirodni nastavak, što praktično znači, da se uspješno upravljanje rizicima temelji, između ostalog i na uspješnom upravljanju incidentima.

Cilj seminara: Glavni cilj seminara je ukazati na potrebe i značajke formalnog upravljanja incidentima, te efektima i doprinosu poslovanju organizacije kroz postupke smanjivanja i kontrole gubitaka zbog pojeve incidenata. Uz to, na seminaru je cilj i kritički ukazati na metode upravljanja incidentima i praktičnim rješenjima koja su primjerena pojedinim organizacijama.

Kome je seminar namijenjen: Svima koji imaju aktivnosti vezane za praćenje i upravljanje incidentima, koji su odgovorni za smanjenje šteta od incidenata, svim menadžerima i voditeljima organizacionih struktura, osobama uključenim u upravljanje rizicima, voditeljima projekata, kao i svima onima koji imaju interesa za upravljanje incidentima.

Sadržaj: Glavne teme koje se obrađuju na seminaru su: pojam i definicije incidenata, fizikalni principi pojave incidenata, veza incidenata i rizika, temeljni koncepti i efekti upravljanja incidentima, model i proces upravljanja incidentima, faze upravljanja incidentima: plan i pripremna faza, detekcijska i faza izvještavanja, faza procjene i odlučivanja, faza odgovora na incident, te faza učenja na incidentima.

Metodologija rada: Tokom seminara primjenjivat će se najsuvremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.

Trajanje: 1 dan (8 nastavnih sati).