Upravljanje rizicima prema ISO 31000

 

risk-managementFunkcionira bilo kojed sistema upravljanja u realnom životu se odvija u uvjetima manje ili veće neizvjesnosti za ostvarivanje željenih ciljeva, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou. Te neizvjesnosti su posljenica niza utjecaja unutarnjih, tako i vanjskih faktora koji su nepredvidivi u potpunosti kako će se ponašati u određenom trenutku. Kako se kao elementarni zahtjev od svih zainteresiranih strana vezano za neku organizaciju postavlja uvjet ispunjenja misije i vizije, te željenih ciljeva, svaki odgovorni menadžment treba uspostaviti proaktivno upravljanje kroz koje će stvarati okruženje i/ili pripremati organizacoji za funkcioniranje u potencijalnim incidentnim sistuacijama. Jedini način da se to postigne je uvođenje formalnog upravljanja rizicima. To je prepoznato u svim ISO standardima koji su specifikacije zahtjeva, pa tako i u ISO 9001. Pri tome se predlaže i očekuje da se primjenjuju principi i okvir, te proces definiran u standardu ISO 31000.

Cilj seminara: Glavni cilj seminara je ukazati na glavne značajke i potrebe formalnog upravljanja rizicima, te efektima i doprinosu poslovanju organizacije ako provodi učinkovito upravljanje rizicima. Uz to, na seminaru je cilj kritički ukazati na metodologije i alate koji se najčešće primjenjuju u procesima procjene rizika, kao i postupcima smanjenja rizika.

Kome je seminar namijenjen: Svima koji žele ili imaju plan baviti se poslovima menadžmenta na bilo kojim nivoima, prvenstveno menadžerima organizacionih struktura, vlasnicima procesa i voditeljima projekata, menadžerima za sisteme upravljanja prema ISO standardima, auditorima, revizorima, te svima onima koji su zainteresirani za upravljanje rizicima.

Sadržaj: Glavne teme koje se obrađuju na seminaru su: pojam i definicije rizika, fizikalni principi pojave rizika, principi upravljanja rizicima prema ISO 31000, okvir upravljanja rizicima, proces upravljanja rizicima prema ISO 31000, metodologije za procjenu rizika, tehnike i alati za procjenu rizika, te veza sa ISO standardima sistema upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22301, itd.).

Metodologija rada: Tokom seminara primjenjivat će se najsuvremenije prezentacijske i interaktivne metode rada s moderacijom grupe, pri čemu se težište stavlja na identifikaciju problema u tematskom području, te grupnim radom polaznika na iznalaženju rješenja, odnosno načina kako rješavati naznačene probleme kroz diskusiju praktičnih primjera i zadataka.

Prateća dokumentacija: Polaznici će dobiti odgovarajuće pisane materijale.

Trajanje: 1 dan (8 nastavnih sati).